Update bouw Q1 2023

In de week van 13 februari 2023 is de dakvloer van blok B gestort. Dit is het eerste blok waar we het hoogste punt hebben bereikt (zie hoofdfoto). Het metselwerk in dit bouwblok is bijna gereed, de verwachting is dat dit de tweede week van maart helemaal gereed is. Aansluitend zullen de kozijnen en de gevelbeplating geplaatst worden. Recent is een gevelplaat en kozijn als proef voor de werkmethode en uitvoeringsvolgorde geplaatst. De tweede foto geeft een goed beeld van het resultaat. Als het gebouw wind- en waterdicht is (de gevel is dan geheel gesloten), zal gestart worden met de afbouw (het plaatsen van binnenwanden, installaties, badkamers ed.).

Voor blok C en D is eveneens in de week van 13 februari 2023 de zesde verdiepingsvloer aangebracht. Deze vloeren zullen in de laatste week van februari gestort worden. Nadat het metselwerk in blok B gereed is, zullen de metselaars zich focussen op blok C.

De bouw loopt nog steeds op schema, maar door de vorst van de afgelopen tijd (en ook de dagen rond kerst) zal enige uitloop van oplevering onvermijdelijk zijn. Omdat de bouw doorloopt tot eind 2023 houden we rekening met een mogelijke uitloop in de planning door de weersomstandigheden van komende winter (2023-2024). Hierdoor zullen de gebouwen iets later gereed zijn voor de verhuur. Daarom zal er niet eerder dan medio 2023 meer bekend worden gemaakt over het verhuurproces.

Vorige slide
Volgende slide