Ontwikkeling Lindewijck (’t Holle Goed/ Industrielaan)

Op 20 juli 2020 heeft wethouder Engbert Stroobosscher samen met Frank Vogel van ontwikkelaar All-In Care Residences B.V. een overeenkomst voor de ontwikkeling Lindewijck aan ’t Holle Goed/ Industrielaan getekend. 

In deze ontwikkeling worden circa 167 (zorg)appartementen (huur en/of koop) beoogd. In 2021 wordt, na wijziging van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning aangevraagd. Oplevering van de appartementen staat gepland voor eind 2023.

Digitale informatieavond

Op donderdagavond 17 september was er voor omwonenden een digitale informatieavond. Via Youtube kunt u de presentatie bekijken . Omwonenden zijn geïnformeerd over de voorgenomen plannen. Het conceptontwerp van het gebouw en de voorlopige planning zijn gedeeld. Omwonenden konden ook vragen stellen en op- of aanmerkingen delen. U kunt de presentatie bekijken (pdf, 11 MB) .

Vragen

Heeft u vragen over het project of interesse in de appartementen? Neem dan contact op met ontwikkelaar All-In Care Residences B.V. via informatieavond@ridge.nl